نور_بازتاب نور

نور-چشمه نور

                   فصل چهارم

                      


نور چيست؟

نور صورتي از انرژي است كه توسط اجسام داغ تابش مي شود.

 انتشار نور: در يك محيط يكنواخت مثل هوا، نور در همه جهت ها به صورت خط راست منتشر مي شود. دليل حركت مستقيم نور تشكيل سايه در پشت اجسام كدي است.

چشمه نور : محلي كه از آنجا نور تابيده مي شود، منبع يا چشمه نور مي نامند.

انواع چشمه های نور: دو نوع: چشمه نقطه اي - چشمه گسترده.

 چشمه نقطه: هرگاه منبع تابش نور به صورت روزنه اي كوچك باشد، آنرا چشمه نقطه اي نور مي نامند.

 

   چشمه گسترده نور: هرگاه منبع تابش نور بزرگ باشد چشمه گسترده نور ناميده مي شود. در واقع هر چشمه گسترده شامل تعداد زيادي چشمه نقطه اي است. مانند خورسيد يا يك لامپ روشن.

 
                                           چشمه
 نور
 

 

يك باريكه خيلي نازك نور را پرتو مي نامند. پرتو نور توسط يك خط راست با پيكاني كه جهت انتشار نور را نشان مي دهد، نمايش داده مي شود.

جهت تابش نور    

نور به خط راست منتشر می شود..

سايه:

هرگاه جسم كدري را در مقابل چشمه نوري قرار دهيم در پشت جسم فضاي تاريكي پديد مي آيد كه آنرا سايه مي نامند. سايه به دو صورت توسط چشمه هاي نقطه اي و گسترده ايجاد مي شود. در چشمه نقطه اي فقط سايه تشكيل مي شود اما در چشمه گسترده علاوه بر سايه نيم سايه نيز ظاهر مي شود.

                                                        

 

                                    

شکل ٤-٣- انتشار نور از چشمه ي نقطه اي به خط راست و وجود جسم کدر در مسير نور، سبب تشکيل سايه در طرف ديگر جسم کدر شده است.

                                                                      


فعلا

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 8:58  توسط زهرا محمدی  |